1. Vulcano
2. Vesuvio
3. Etna
4. Stromboli
1
2
3
4